Mats


Utanför vårt kontorshotell på Lantvärnsgatan 4 finns sedan sommaren 2018 två LED-skärmar på vardera 3 x 2 meter uppmonterade. Där kan du som företagare hyra in dig och marknadsföra ett budskap eller ditt företag. Drygt 10.000 fordon passerar huset varje dygn! Kontakta lars[a]tingvalla.nu om du vill synas här!  

LED-skylt